Sanning & stil är ett årligen återkommande seminarium ägnat åt forskning, debatt och diskussioner kring litterär sakprosa. Målsättningen är att vara ett forum både för forskare som ägnar sig åt sakprosa och dokumentär gestaltning och för författare som ägnar sig åt reportage, historia, biografier, reseskildringar och andra fackboksgenrer. Seminariet startades av Minerva, Författarförbundets sakprosasektion, som en del av en kampanj för att förbättra sakprosans ställning i Sverige. Trots att det skrivs mängder av högkvalitativ svensk sakprosa, som dessutom säljer bra, är såväl forskningen som den offentliga debatten om sakprosa eftersatt i Sverige.

Det första seminariet hölls våren 2016 i samarbete med Svenska Akademien och var framför allt inriktat på att presentera det nordiska forskningsläget när det gäller sakprosa. Det andra seminariet hölls vid Stockholms universitet våren 2017 i samarbete med Anna Jungstrand vid Institution för kultur och estetik vid Stockholms universitet, och finansierades med bidrag från Sven och Dagmar Saléns stiftelse och Längmanska kulturfonden. Temat var ”Dokument och nationalitet” och sammanförde forskare med författare samt gav en jämförande inblick i den norska samtidsdebatten om verklighetslitteratur. Arrangemanget resulterade i att Minerva och Anna Jungstrand beslöt att gemensamt driva Sanning & stil som ett årligen återkommande seminarium och ett vidare kommunikationsprojekt för att främja det tvärvetenskapliga och utåtriktade samtalet. Tanken är att denna sajt dels ska dokumentera de seminarier som ägt rum (texter och relaterade dokument publiceras i möjligaste mån), dels fungera som en plattform för kommande seminarier med program, information, anmälan osv. Här finns också relevanta länkar och det långsiktiga målet är att bli en en mötesplats som även kan rymma inlägg och utbyten av material.

Sanning & stil består i dagsläget av Henrik Berggren och Moa Matthis från Minerva samt Anna Jungstrand, vilka tillsammans ansvarar för hemsidan och övergripande planering. Därtill består arbetsgruppen av Annelie Bränström-Öhman, Maja Hagerman, Magnus Linton och Anette Nyqvist. Seminariet har också börjat lägga grunden för ett vetenskapligt råd.