Henrik Berggren är författare och historiker och sitter i styrelsen för Minerva, Författarförbundets sakprosasektion. Tidigare kulturchef på Dagens Nyheter. Han disputerade 1995 vid Stockholms universitet på en avhandling om ungdom som politiskt begrepp. Mer om Berggren.

Moa Matthis är författare och litteraturkritiker och sitter i styrelsen för Minerva, Författarförbundets sakprosasektion. Hon blev FD i engelsk litteratur vid Umeå universitet 2014 på en avhandling om bokmarknad, konsumtion och kolonialism i tidigt 1900-tal. Mer om Matthis.

Anna Jungstrand är forskare i litteraturvetenskap och lektor i estetik vid institutionen för kultur och lärande på Södertörns högskola. Hon disputerade 2013 på en avhandling om det litterära reportaget och har just avslutat ett forskningsprojekt om svensk dokumentärlitteratur. Mer om Jungstrand.

Arbetsgruppen består i dagsläget även av: Annelie Bränström-Öhman, Maja Hagerman, Magnus Linton och Anette Nyqvist.

Kontakta oss genom formuläret nedan.