Forskningsmiljö kring norsk sakprosa: sakprosasiden.no

Tvärvetenskapligt projektprogram om världslitteraturforskning: worldlit.se

International Association for Literary Journalism Studies: ialjs.org

Norsk faglitterær forfatter- och oversetterforening: nffo.no