Jungstrand, Anna, Det litterära med reportaget. Om litteraritet som journalistisk strategi och etik, diss. (2013)

Jungstand, Anna, Svetlana Aleksijevitj och den dokumentära rösten (2016)

Nyqvist, Anette, Den författande forskarens röst (2015)

Tønnesson, Johan L, Nyere sakprosaforskning i Norge (2013)

Tønnesson, Johan L, Er god, litterær sakprosa flerstemmig?(2015)