Första seminariet under 2019 äger rum den 8 februari i Uppsala och är ett samarbete med Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet. Under rubriken ”Vem bär ansvar för det offentliga samtalet?” diskuterar forskare, förläggare, journalister och författare  sakprosans betydelse för olika kanaler av kunskapsförmedling.

Medverkar gör: Henrik Berggren, Staffan Bergwik, Anders Ekström, Anna Jungstrand, Elin Sennerö Kaunitz, Ola Larsmo, Magnus Linton, Annika Sandén, Sverker Sörlin, Anders Sundelin, Elisabeth Åsbrink

Mer information om seminariet: Tema.SoS.2019

Preliminärt program:Program.SoS.2019