Till 2018 planerar Sanning & stil flera olika aktiviteter. Ett genomgående tema är att öppna för frågor om moral, etik och bländverk i förhållandet mellan fakta och den estetiska reproduktionen. Inte minst innebär detta att fokusera den akademiska prosans genomskinlighet och populariseringsmöjligheter. Under rubriken Att skriva sant med stil initieras därför ett samtal om balansen mellan sanning och gestaltning i sakprosa på Littfest i Umeå 15-17 mars. Medverkande är Annelie Bränström-Öhman, Magnus Linton, Moa Matthis och Henrik Berggren.

Relaterad artikel: Magnus Linton i Dagens Nyheter om den akademiska sakprosan.

Sakprosafestival i Stockholm under hösten 2018. En reflekterande uppföljning av  den utnämning av 2000-talets viktigaste skandinaviska sakprosa som tillkännages på litteraturfestivalen i Lillehammer 1 juni. Läs nomineringarna här.