Forskare och författare möts i ett heldagsseminarium om sakprosa/dokumentärlitteratur. Reportage, reselitteratur och historiografier berättar ofta om verkligheter bortom det egna. Samtidigt ansluter de till berättelser om nationell och lokal identitet. Vad är förhållandet mellan dokumentet, sanningsanspråket, stilen och den nationella särarten? Medverkande: Henrik Berggren, Helena Bodin, Ane Farsethås, Ivo de Figueiredo, Helga Krook, Marte Michelet, Göran Rosenberg, Anna Jungstrand, Jobst Welge

Programmet: Program 2017

Om temat ”Dokument och nationalitet”: Tema 2017

Presentation av programpunkterna: Inför 2017

Introduktion till frågeställningarna: Intro 2017

Föredrag, Anna Jungstrand: Den svenska utblicken och tvivlets strategier i dokumentärlitteraturen