Sanning & stil är ett seminarium som sammanför yrkesverksamma sakprosaförfattare med forskare i samtal om litterära sakprosagenrer  – essä, reportage, reselitteratur och historiografi. Den här sidan är en plattform där författare, journalister och akademiker kan mötas och där information om våra seminarier samlas.

Den litterära sakprosan har ett spänningsförhållande mellan faktainnehåll och litterärt uttryck. Vad vet vi om detta? Varför finns så lite forskning och initierad debatt om sanningsestetik i den litterära sakprosan? Varför har inte Sverige någon professur eller forskningsplattform för sakprosa?

/Henrik Berggren, Moa Matthis, Anna Jungstrand